Производство на декоративен посадъчен материал - 30 часа

Цена: 110.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕКОРАТИВЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ" запознава с организацията на декоративния разсадник, основните мероприятия за поддържане на почвеното плодородие, посевни материали и плодоносене при дървесните и храстовите видове. Класификация и характеристика на плодовете и семената, добиване и съхраняване на посевните материали, събиране на плодове и семена, определяне на посевните качества на семената, сертификация на посевните материали и производство на фиданки чрез засяване на семена. Производство и търговия с розов разсад.
 2. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ, КОД 622010
 3. СПЕЦИАЛНОСТ:ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,  КОД 6220102
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА  ТРЕТА  степен по професия "Техник-озеленител", специалност "Парково строителство и озеленяване", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение по специалност "Парково строителство и озеленяване" , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 месец - неограничен: 110 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕКОРАТИВЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ" запознава с организацията на декоративния разсадник, основните мероприятия за поддържане на почвеното плодородие, посевни материали и плодоносене при дървесните и храстовите видове. Класификация и характеристика на плодовете и семената, добиване и съхраняване на посевните материали, събиране на плодове и семена, определяне на посевните качества на семената, сертификация на посевните материали и производство на фиданки чрез засяване на семена. Производство и търговия с розов разсад.
 2. ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ОЗЕЛЕНИТЕЛ, КОД 622010
 3. СПЕЦИАЛНОСТ:ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,  КОД 6220102
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА  ТРЕТА  степен по професия "Техник-озеленител", специалност "Парково строителство и озеленяване", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение по специалност "Парково строителство и озеленяване" , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303