Биологично земеделие - 30 часа

Цена: 110.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" запознава с основните знания в областта на биологичното земеделие, биоразнообразието и почвеното плодородие и хранене на растенията. Биологичен контрол на неприятелите, болестите и плевелите. Екологични мерки и управление на водите. 
 2. ПРОФЕСИЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОД 621060
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: ФЕРМЕР,  КОД 6210602
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО: За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА  ТРЕТА  степен по професия "Производител на селскостопанска продукция", специалност "Фермер", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение по специалност "ФЕРМЕР" , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 месец - неограничен: 110 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ" запознава с основните знания в областта на биологичното земеделие, биоразнообразието и почвеното плодородие и хранене на растенията. Биологичен контрол на неприятелите, болестите и плевелите. Екологични мерки и управление на водите. 
 2. ПРОФЕСИЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОД 621060
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: ФЕРМЕР,  КОД 6210602
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО: За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА  ТРЕТА  степен по професия "Производител на селскостопанска продукция", специалност "Фермер", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение по специалност "ФЕРМЕР" , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303