Калкулант

Цена: 90.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 3 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 6 уч.часа

Модул 3 " Предприемачество " - 6 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото трудово право " - 7 уч.часа

Модул 5 " Компютърна грамотност " - 13 уч.часа

Модул 6 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 10 уч.часа

Модул 7 " Счетоводство на предприятието " - 38 уч.часа

Модул 8 " Разходи за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите " - 51 уч.часа

Модул 9 " Методология на ценообразуването " - 10 уч.часа

Модул 10 " Социално осигуряване " - 10 уч.часа

Модул 11 " Ценообразуването в Ресторантьорството " - 26 уч.часа

Модул 12 " Функционални приложни програми " - 30 уч.часа

Модул 13 " Въведение в интернет и интернет-базирани технологии в бизнеса " - 30 уч.часа

Модул 14 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: КАЛКУЛАНТ, КОД 345070 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: КАЛКУЛАНТ, КОД 3450701 
 3. ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Калкулант", специалност "Калкулант"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КАЛКУЛАНТ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.  
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КАЛКУЛАНТ" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 месеца - неограничен: 90 лв.
1 месец - неограничен: 90 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: КАЛКУЛАНТ, КОД 345070 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: КАЛКУЛАНТ, КОД 3450701 
 3. ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Калкулант", специалност "Калкулант"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КАЛКУЛАНТ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.  
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КАЛКУЛАНТ" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473