Икономическо информационно осигуряване

Цена: 180.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес комуникации " - 11 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 16 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 16 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 14 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 16 уч.часа

Модул 10 " Въведение във финансите " - 12 уч.часа

Модул 11 " Счетоводство на предприятието " - 73 уч.часа

Модул 12 " Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация " - 38 уч.часа

Модул 13 " Маркетинг " - 16 уч.часа

Модул 14 " Въведение в Интернет " - 9 уч.часа

Модул 15 " Обектно-ориентирано програмиране – PHP, SQL, JAVA " - 63 уч.часа

Модул 16 " Програмиране на VISUAL BASIC " - 15 уч.часа

Модул 17 " Програмиране на С ++ и С# " - 77 уч.часа

Модул 18 " Системи за управление на бази от данни (СУБД) " - 66 уч.часа

Модул 19 " Софтуерни технологии " - 11 уч.часа

Модул 20 " WEB дизайн " - 33 уч.часа

Модул 21 " Въведение в компютърните мрежи " - 60 уч.часа

Модул 22 " Практика " 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  

  ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

  ,  КОД 482020 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 4820202
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Оператор информационно осигуряване", специалност "Икономическо информационно осигуряване"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИЧЕСКО  ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"  обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция  СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 180 лв.
3 месеца - неограничен: 180 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  

  ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

  ,  КОД 482020 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 4820202
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Оператор информационно осигуряване", специалност "Икономическо информационно осигуряване"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИЧЕСКО  ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"  обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция  СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473