Програмно осигуряване

Цена: 180.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 18 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес комуникации " - 11 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 22 уч.часа

Модул 7 " Електротехника " - 14 уч.часа

Модул 8 " Градивни елементи " - 18 уч.часа

Модул 9 " Техническо чертане и документиране " - 10 уч.часа

Модул 10 " Аналогова и цифрова схемотехника " - 70 уч.часа

Модул 11 " Основи на информатиката " - 11 уч.часа

Модул 12 " Компютърни мрежи " - 16 уч.часа

Модул 13 " Теория на алгоритмите и програмирането " - 18 уч.часа

Модул 14 " Обектно-ориентирано програмиране – PHP, SQL, JAVA " - 71 уч.часа

Модул 15 " Програмиране на С ++ и С# " - 86 уч.часа

Модул 16 " Системи за управление на бази от данни (СУБД) " - 76 уч.часа

Модул 17 " Софтуерни технологии " - 14 уч.часа

Модул 18 " WEB дизайн " - 46 уч.часа

Модул 19 " Вградени управляващи системи " - 30 уч.часа

Модул 20 " Микропроцесорни системи " - 30 уч.часа

Модул 21 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  ПРОГРАМИСТ,  КОД 481010 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 4810101
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Програмист", специалност "Програмно осигуряване"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 180 лв.
3 месеца - неограничен: 180 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  ПРОГРАМИСТ,  КОД 481010 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 4810101
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Програмист", специалност "Програмно осигуряване"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473