Бизнес-услуги

Цена: 180.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 18 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 24 уч.часа

Модул 4 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 18 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 21 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 21 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 16 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 16 уч.часа

Модул 10 " Финанси " - 19 уч.часа

Модул 11 " Счетоводство на предприятието " - 121 уч.часа

Модул 12 " Въведение в интернет и интернет-базирани технологии в бизнеса " - 16 уч.часа

Модул 13 " Компютърен машинопис " - 32 уч.часа

Модул 14 " Маркетинг " - 20 уч.часа

Модул 15 " Управление на фирмата " - 11 уч.часа

Модул 16 " Делова кореспонденция " - 53 уч.часа

Модул 17 " Бизнес планиране и контрол " - 19 уч.часа

Модул 18 " Управление на продажбите " - 15 уч.часа

Модул 19 " Документационна система " - 27 уч.часа

Модул 20 " Проектен мениджмънт " - 53 уч.часа

Модул 21 " Организация на фирмената документация " - 30 уч.часа

Модул 22 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

Модул 23 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В БИЗНЕС-УСЛУГИ, КОД 345040 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  БИЗНЕС-УСЛУГИ, КОД 3450401
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в бизнес-услуги", специалност "Бизнес-услуги"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС-УСЛУГИ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

       - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

       - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БИЗНЕС-УСЛУГИ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

 

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 180 лв.
3 месеца - неограничен: 180 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В БИЗНЕС-УСЛУГИ, КОД 345040 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  БИЗНЕС-УСЛУГИ, КОД 3450401
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в бизнес-услуги", специалност "Бизнес-услуги"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС-УСЛУГИ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

       - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

       - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БИЗНЕС-УСЛУГИ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473