Малък и среден бизнес

Цена: 400.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, КОД 345050 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ:  МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, КОД 3450501
 3. ВТОРА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 400 лв.
3 месеца - неограничен: 400 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, КОД 345050 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ:  МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, КОД 3450501
 3. ВТОРА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99