Данъчно облагане

Цена: 360.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • Курсът по ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ запознава с основните принципи на данъчното облагане в България по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗОДФЛ и др. Подходящ е за начинаещи и напреднали, които искат да осъвременят своите знания по счетоводното  и данъчно законодателство
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Съботно-неделна / присъствен курс
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:8 посещения / 4 седмици / събота и неделя / 9:00 - 13:45 
 • ХОРАРИУМ: 50 учебни часа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Данъчно облагане"
 • МЯСТОНА ПРОВЕЖДАНЕ:София, бул. Цар Борис III №225А, ет.1, офис 4
 • НАЧАЛНА ДАТА :предстоящ или корпоративно обучение по заявка
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по Данъчно облагане 


Модул

Хорариум
1

Данъчна администрация

10 учебни часа
2

Закон за корпоративното подоходно облагане

12 учебни часа
3

Закон за данък върху добавената стойност

14 учебни часа
4

Закон за облагане доходите на физическите лица

14 учебни часа
 

Общ хорариум

50 учебни часа

 


 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99

   

 

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 Месец: 360 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • Курсът по ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ запознава с основните принципи на данъчното облагане в България по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗОДФЛ и др. Подходящ е за начинаещи и напреднали, които искат да осъвременят своите знания по счетоводното  и данъчно законодателство
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Съботно-неделна / присъствен курс
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:8 посещения / 4 седмици / събота и неделя / 9:00 - 13:45 
 • ХОРАРИУМ: 50 учебни часа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Данъчно облагане"
 • МЯСТОНА ПРОВЕЖДАНЕ:София, бул. Цар Борис III №225А, ет.1, офис 4
 • НАЧАЛНА ДАТА :предстоящ или корпоративно обучение по заявка
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по Данъчно облагане 


Модул

Хорариум
1

Данъчна администрация

10 учебни часа
2

Закон за корпоративното подоходно облагане

12 учебни часа
3

Закон за данък върху добавената стойност

14 учебни часа
4

Закон за облагане доходите на физическите лица

14 учебни часа
 

Общ хорариум

50 учебни часа

 


 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99