Екскурзоводство

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Предприемачество " - 13 уч.часа

Модул 3 " Икономика " - 10 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. " - 18 уч.часа

Модул 5 " Бизнескомуникацци " - 12 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 25 уч.часа

Модул 7 " Информационни технологии в туризма " - 25 уч.часа

Модул 8 " Икономика на туризма " - 25 уч.часа

Модул 9 " Маркетинг в туризма " - 74 уч.часа

Модул 10 " Основи на туризма " - 17 уч.часа

Модул 11 " Хигиена на храненето и хранително законодателство " - 22 уч.часа

Модул 12 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа

Модул 13 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 86 уч.часа

Модул 14 " Организация и управление в туризма " - 31 уч.часа

Модул 15 " Чужд език по професията " - 46 уч.часа

Модул 16 " География на туризма " - 26 уч.часа

Модул 17. Неотложна медицинска помощ - 40 уч.часаМодул 17 " Туристическа, туроператорска и агентска дейност " - 71 уч.часа

Модул 18 " Технология и организация на екскурзоводското обслужване " - 114 уч.часа

Модул 19 " Технология на хотелиерското обслужване " - 73 уч.часа

Модул 20 " Организация и функциониране на ресторанта и кухнята " - 75 уч.часа

Модул 21 " Неотложна медицинска помощ " - 26 уч.часа

Модул 22 " Екскурзоводска анимация " - 22 уч.часа

Модул 23 " Туристическа анимация " - 30 уч.часа

Модул 24 " Охранителни мерки и безопастност в туризма " - 30 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ЕКСКУРЗОВОД, КОД 812030    
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСКУРЗОВОДСТВО, КОД 8120301 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа 
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводство"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКСКУРЗОВОДСТВО"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЕКСКУРЗОВОДСТВО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ЕКСКУРЗОВОД, КОД 812030    
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЕКСКУРЗОВОДСТВО, КОД 8120301 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа 
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводство"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКСКУРЗОВОДСТВО"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЕКСКУРЗОВОДСТВО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473