Организация на хотелиерството

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Предприемачество " - 12 уч.часа

Модул 3 " Обща теория на пазарната икономика " - 10 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 16 уч.часа

Модул 5 " Бизнес комуникации " - 10 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 69 уч.часа

Модул 7 " Информационни технологии в туризма " - 24 уч.часа

Модул 8 " Икономика на туризма " - 24 уч.часа

Модул 9 " Маркетинг в хотелиерството " - 29 уч.часа

Модул 10 " Основи на туризма " - 21 уч.часа

Модул 11 " Екология в туризма " - 13 уч.часа

Модул 12 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа

Модул 13 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 84 уч.часа

Модул 14 " Организация и управление в туризма " - 25 уч.часа

Модул 15 " Маркетинг в туризма " - 50 уч.часа

Модул 16 " Технология на хотелиерското обслужване " - 113 уч.часа

Модул 17 " Организация и функциониране на ресторанта и кухнята " - 103 уч.часа

Модул 18 " Кетъринг " - 25 уч.часа

Модул 19 " Технология на допълнителните дейности в туризма " - 73 уч.часа

Модул 20 " Туристически ресурси на България " - 25 уч.часа

Модул 21 " Анимация и туроператорска дейност " - 85 уч.часа

Модул 22 " Управление на човешките ресурси в хотелиерството " - 30 уч.часа

Модул 23 " Алтернативни видове туризъм. " - 30 уч.часа

Модул 24 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ХОТЕЛИЕР, КОД 811010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО, КОД 8110101 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Хотелиер", специалност "Организация на хотелиерството"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ХОТЕЛИЕР, КОД 811010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО, КОД 8110101 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Хотелиер", специалност "Организация на хотелиерството"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473