Селски туризъм

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Предприемачество " - 13 уч.часа

Модул 3 " Икономика " - 10 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 18 уч.часа

Модул 5 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 71 уч.часа

Модул 7 " Информационни технологии в туризма " - 25 уч.часа

Модул 8 " Икономика на туризма " - 25 уч.часа

Модул 9 " Маркетинг в туризма " - 82 уч.часа

Модул 10 " Екология в туризма " - 15 уч.часа

Модул 11 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа

Модул 12 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 86 уч.часа

Модул 13 " Организация и управление в туризма " - 26 уч.часа

Модул 14 " Въведение в туристическата индустрия " - 18 уч.часа

Модул 15 " География на туризма " - 26 уч.часа

Модул 16 " Селски туризъм " - 26 уч.часа

Модул 17 " Традиционна кухня " - 18 уч.часа

Модул 18 " История на материалната и духовна култура - социален бит и етнография " - 36 уч.часа

Модул 19 " Земеделие и живодновъдство " - 13 уч.часа

Модул 20 " Производство на екологично чисти храни и напитки " - 13 уч.часа

Модул 21 " Туристическа, туроператорска и агентска дейност " - 22 уч.часа

Модул 22 " Екскурзоводство и анимация " - 68 уч.часа

Модул 23 " Настаняване и обслужване в къща за гости " - 96 уч.часа

Модул 24 " Фолклорни празници и традиции " - 46 уч.часа

Модул 25 " Дегустация на храни и напитки " - 46 уч.часа

Модул 26 " Сценография, грим и костюми " - 30 уч.часа

Модул 27 " Охранителни мерки и безопастност в туризма " - 30 уч.часа

Модул 28 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, КОД 812010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, КОД 8120102 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Организатор на туристическа агентска дейност", специалност "Селски туризъм"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, КОД 812010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, КОД 8120102 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Организатор на туристическа агентска дейност", специалност "Селски туризъм"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473