Застрахователно и осигурително дело

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 27 уч.часа

Модул 7 " Икономика на предприятието " - 27 уч.часа

Модул 8 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 47 уч.часа

Модул 9 " Пари, банки и парична политика " - 16 уч.часа

Модул 10 " Маркетинг " - 60 уч.часа

Модул 11 " Въведение във финансите " - 16 уч.часа

Модул 12 " Счетоводство на предприятието " - 95 уч.часа

Модул 13 " Обща теория на статистиката " - 22 уч.часа

Модул 14 " Компютърни офис системи " - 27 уч.часа

Модул 15 " Финансова и данъчна система " - 16 уч.часа

Модул 16 " Застрахователно дело " - 161 уч.часа

Модул 17 " Осигурително дело " - 137 уч.часа

Модул 18 " Застрахователно и осигурително счетоводство " - 99 уч.часа

Модул 19 " Документационна система " - 22 уч.часа

Модул 20 " Фондови борси и капиталови пазари " - 30 уч.часа

Модул 21 " Валута и валутни операции " - 30 уч.часа

Модул 22 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСИСТ, КОД 343010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО, КОД 3430102 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

         - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

         - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСИСТ, КОД 343010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО, КОД 3430102 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

         - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

         - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473