Банково дело

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа

Модул 4 " Бизнес комуникации " - 10 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 25 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 25 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 25 уч.часа

Модул 10 " Пари, банки, парична политика " - 65 уч.часа

Модул 11 " Маркетинг " - 20 уч.часа

Модул 12 " Въведение във финансите " - 15 уч.часа

Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 125 уч.часа

Модул 14 " Обща теория на статистиката " - 20 уч.часа

Модул 15 " Банкова сделки и банкови операции " - 30 уч.часа

Модул 16 " Кредитиране и кредитен анализ " - 78 уч.часа

Модул 17 " Търговско финансиране " - 93 уч.часа

Модул 18 " Банково счетоводство " - 120 уч.часа

Модул 19 " Валутни операции на търговските банки " - 15 уч.часа

Модул 20 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 15 уч.часа

Модул 21 " Банкови сделки и банкови операции " - 76 уч.часа

Модул 22 " Фондови борси и капиталови пазари " - 20 уч.часа

Модул 23 " Финансово стопански анализ на предприятието " - 20 уч.часа

Модул 24 " Управление на човешките ресурси " - 20 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСИ, КОД 343010 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: БАНКОВО ДЕЛО, КОД 3430101 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Финансист", специалност "Банково дело"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БАНКОВО ДЕЛО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БАНКОВО ДЕЛО" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСИ, КОД 343010 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: БАНКОВО ДЕЛО, КОД 3430101 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Финансист", специалност "Банково дело"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БАНКОВО ДЕЛО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БАНКОВО ДЕЛО" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473