Microsoft Power Point

Цена: 100.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • POWER POINT е програма за създаване на презентации. Работата с нея предлага помощ във визуален аспект, като улеснява предста­вянето на презентации, както и лесно създаване, организиране и показване на слайдовете, които обединяват информация като текст и графики. Освен да показва слайдовете на екрана, Power Point  позволява доба­вяне на бележки и превръщане на отделните части на презентацията в листовки, които да се отпечатат така, че аудиторията да прегледа презентацията на хартия. Създаване на презентация с Power Point е максимално улеснен процес, при който може да бъде направена комбинация от модерни графики, цветове и шрифтове. 

  ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО  e подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 4820301                   
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
 • ХОРАРИУМ: 17 уч. часа 
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "Power Point"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
 • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи;

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по  ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "Power Point" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.  

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 Месеца: 100 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • POWER POINT е програма за създаване на презентации. Работата с нея предлага помощ във визуален аспект, като улеснява предста­вянето на презентации, както и лесно създаване, организиране и показване на слайдовете, които обединяват информация като текст и графики. Освен да показва слайдовете на екрана, Power Point  позволява доба­вяне на бележки и превръщане на отделните части на презентацията в листовки, които да се отпечатат така, че аудиторията да прегледа презентацията на хартия. Създаване на презентация с Power Point е максимално улеснен процес, при който може да бъде направена комбинация от модерни графики, цветове и шрифтове. 

  ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО  e подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 4820301                   
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
 • ХОРАРИУМ: 17 уч. часа 
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "Power Point"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
 • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи;

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по  ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "Power Point" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.