Microsoft Excel

Цена: 100.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • MICROSOFT EXCEL е програма за електронни таблици, част от MS Office - пакетът, създаден от Microsoft. Excel позволява ефикасно да се обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват изчисления, да се създават отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация в работен лист, която след това да се променя, изтрива или добавя. Можете да организирате няколко работни листа в една работна книга, след което да се именуват така, че нужната информация да се намира бързо и лесно.

  ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО  e подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 4820301                   
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
 • ХОРАРИУМ: 17 уч. часа 
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по  ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS EXCEL"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
 • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи;

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS EXCEL" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.  

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 Месеца: 100 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • MICROSOFT EXCEL е програма за електронни таблици, част от MS Office - пакетът, създаден от Microsoft. Excel позволява ефикасно да се обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват изчисления, да се създават отчети и диаграми. С помощта на Microsoft Excel е възможно лесно и бързо да се въвежда информация в работен лист, която след това да се променя, изтрива или добавя. Можете да организирате няколко работни листа в една работна книга, след което да се именуват така, че нужната информация да се намира бързо и лесно.

  ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО  e подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 4820301                   
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
 • ХОРАРИУМ: 17 уч. часа 
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по  ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS EXCEL"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
 • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи;

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS EXCEL" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.