Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието - 30 часа

Цена: 100.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО"  запознава с начини за опазване на водните ресурси, замърсяване, деградация и опазване на почвата, биологично земеделие - биологични продукти,  политика за опазване на околната среда и биоразнообразието, условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, правила за добра земеделска практика, същност на общата селскостопанска политика на европейския съюз, общата селскостопанска политика след 2013 г., европейска селскостопанска конвенция, предизвикателства и приоритети в националната политика, национални стандарти за благополучие, защита и хуманно отношение към животните, СЕ”  маркировката - какво трябва да знаем?
 2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 621140
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ,  КОД 6211401
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: максимална продължителност - 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение, признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 Месец: 100 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПО ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО"  запознава с начини за опазване на водните ресурси, замърсяване, деградация и опазване на почвата, биологично земеделие - биологични продукти,  политика за опазване на околната среда и биоразнообразието, условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, правила за добра земеделска практика, същност на общата селскостопанска политика на европейския съюз, общата селскостопанска политика след 2013 г., европейска селскостопанска конвенция, предизвикателства и приоритети в националната политика, национални стандарти за благополучие, защита и хуманно отношение към животните, СЕ”  маркировката - какво трябва да знаем?
 2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 621140
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ,  КОД 6211401
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: максимална продължителност - 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение, признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99