Autocad 2D

Цена: 150.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • AUTOCAD 2D е самостоятелна програма за проектиране и чертане на двумерни (2D) и тримерни (3D) изображения с технически характер. Тя освобождава проектанта от трудоемките чертожни и изчислителни операции, за да насочи усилията си върху творческата страна на своите проекти. Комплектът команди, инструменти и обекти, както и алгоритъмът за подаване и изпълнение на командите са ориентирани към проектантския процес. AutoCad осигурява както пълна свобода при моделиране и чертане, така и прецизност и спазване на чертожните стандарти. Програмата следва всяка ваша стъпка и ви улеснява максимално като извежда информация и подготвя интерфейса за следващата чертожна операция. В Autocad можете да създадете 3D модел на проектираното изделие, да го разгледате от всички възможни страни и да го превърнете в стандартен чертеж с автоматично мащабирани, оразмерени и надписани изгледи и разрези на детайлите. Autocad всъщност е софтуерна среда, т.е. допуска включване на помощни подпрограми. Тя е един сложен комплекс от основна програма и множество специализирани програми, улесняващи един или друг аспект на проектантско-чертожната практика. Професионалните инструктори, инженери, архитекти, чертожници и проектанти използват Autocad  за да създават, разглеждат, управляват, изчертават на плотер или принтер и обменят стандартизирани, изключително точни и информативни чертежи на детайли, машини, технически съоръжения, сгради и дизайнерски проекти. Файловете на Autocad могат да бъдат въведени в САМ-програма за проектиране на производствен инструментариум, както в компютърно управлявана (CNC) производствена машина.

   

  ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО AUTOCAD 2Dе подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, КОД 213060                  
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, КОД 2130601 
 • ХОРАРИУМ: 20 уч. часа 
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ТРЕТА  степен по професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика", Модул "AutoCad 2D"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
 • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи; 

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ТРЕТА  степен по професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика", Модул "AutoCad 2D" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.  

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 Месеца: 150 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • AUTOCAD 2D е самостоятелна програма за проектиране и чертане на двумерни (2D) и тримерни (3D) изображения с технически характер. Тя освобождава проектанта от трудоемките чертожни и изчислителни операции, за да насочи усилията си върху творческата страна на своите проекти. Комплектът команди, инструменти и обекти, както и алгоритъмът за подаване и изпълнение на командите са ориентирани към проектантския процес. AutoCad осигурява както пълна свобода при моделиране и чертане, така и прецизност и спазване на чертожните стандарти. Програмата следва всяка ваша стъпка и ви улеснява максимално като извежда информация и подготвя интерфейса за следващата чертожна операция. В Autocad можете да създадете 3D модел на проектираното изделие, да го разгледате от всички възможни страни и да го превърнете в стандартен чертеж с автоматично мащабирани, оразмерени и надписани изгледи и разрези на детайлите. Autocad всъщност е софтуерна среда, т.е. допуска включване на помощни подпрограми. Тя е един сложен комплекс от основна програма и множество специализирани програми, улесняващи един или друг аспект на проектантско-чертожната практика. Професионалните инструктори, инженери, архитекти, чертожници и проектанти използват Autocad  за да създават, разглеждат, управляват, изчертават на плотер или принтер и обменят стандартизирани, изключително точни и информативни чертежи на детайли, машини, технически съоръжения, сгради и дизайнерски проекти. Файловете на Autocad могат да бъдат въведени в САМ-програма за проектиране на производствен инструментариум, както в компютърно управлявана (CNC) производствена машина.

   

  ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО AUTOCAD 2Dе подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, КОД 213060                  
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, КОД 2130601 
 • ХОРАРИУМ: 20 уч. часа 
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ТРЕТА  степен по професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика", Модул "AutoCad 2D"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
 • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи; 

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ТРЕТА  степен по професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика", Модул "AutoCad 2D" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.