Английски език за счетоводители и одитори

Цена: 300.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • Курсът по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ запознава със специфичната терминология, необходима при изготвяне на годишни финансови отчети, финансови анализи за нуждите на управлението, управление на проекти, валутни сделки и др. Учебната система ENGLISH  for  accountingе предназначена за изучаване от хора, които работят в областта на счетоводството и финансите и акцентира върху изучаване на специфичната счетоводна лексика.      Всеки урок започва със Модул, който обхваща кратки упражнения и задачи. Следват диалози, текстове и ролеви игри, както и разглеждане на специализирана документация в областта на счетоводството и финансите. Във всеки урок има изходящи упражнения, свързани със темата на урока и дават възможност за дискутиране  на темите от урока.
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Съботно-неделна / присъствен курс
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:8 посещения / 4 седмици / събота и неделя / 9:00 - 13:45 
 • ХОРАРИУМ: 50 учебни часа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Английски език в професията"
 • МЯСТОНА ПРОВЕЖДАНЕ:София, бул. Цар Борис III № 225А, ет.1, офис.4
 • НАЧАЛНА ДАТА : предстоящ или корпоративно обучение по заявка 
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по Счетоводство на предприятието

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 Месец: 300 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • Курсът по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ОДИТОРИ запознава със специфичната терминология, необходима при изготвяне на годишни финансови отчети, финансови анализи за нуждите на управлението, управление на проекти, валутни сделки и др. Учебната система ENGLISH  for  accountingе предназначена за изучаване от хора, които работят в областта на счетоводството и финансите и акцентира върху изучаване на специфичната счетоводна лексика.      Всеки урок започва със Модул, който обхваща кратки упражнения и задачи. Следват диалози, текстове и ролеви игри, както и разглеждане на специализирана документация в областта на счетоводството и финансите. Във всеки урок има изходящи упражнения, свързани със темата на урока и дават възможност за дискутиране  на темите от урока.
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Съботно-неделна / присъствен курс
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:8 посещения / 4 седмици / събота и неделя / 9:00 - 13:45 
 • ХОРАРИУМ: 50 учебни часа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Английски език в професията"
 • МЯСТОНА ПРОВЕЖДАНЕ:София, бул. Цар Борис III № 225А, ет.1, офис.4
 • НАЧАЛНА ДАТА : предстоящ или корпоративно обучение по заявка 
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по Счетоводство на предприятието

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/480-88-99