Сервитьор-барман

Цена: 250.00 лв.

Сертификат: Не се издава сертификат за този курс
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  

НАЧАЛНА ДАТА :до 24 часа след заплащане на таксата за обучение

ПРОФЕСИЯ:  СЕРВИТЬОР-БАРМАН, КОД 811080

СПЕЦИАЛНОСТ: ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КОД 8110801

ВТОРА  степен на професионална квалификация

ХОРАРИУМ: 660 уч.часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3-5 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна

НИВО:За начинаещи

СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сервитьор-барман", специалност "Обслужване на заведенията за обществено хранене"

КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" обхваща придобиване на познания по

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа
Модул 2 " Икономика " - 30 уч.часа
Модул 3 " Предприемачество " - 30 уч.часа
Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
Модул 5 " Английски език по професията " - 58 уч.часа
Модул 6 " Компютърна грамотност " - 22 уч.часа
Модул 7 " Хигиена на храненето и хранително законодателство " - 15 уч.часа
Модул 8 " Професионална етика и туристическо поведение " - 17 уч.часа
Модул 9 " Снабдяване с храни и напитки " - 7 уч.часа
Модул 10 " Отчетност на фирмата " - 26 уч.часа
Модул 11 " Материалознание на хранителните продукти. " - 26 уч.часа
Модул 12 " Технологично обзавеждане на заведенията за обществено хранене " - 17 уч.часа
Модул 13 " Качество на обслужване в заведенията за обществено хранене " - 3 уч.часа
Модул 14 " Сервиране и барманство " - 199 уч.часа
Модул 15 " Материалознание на хранителните продукти " - 68 уч.часа
Модул 16 " Микробиология " - 30 уч.часа
Модул 17 " Съвременни тенденции в храненето " - 30 уч.часа
Модул 18 " Производствена практика " - 60 уч.часа

УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

- Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 250 лв.
3 месеца - неограничен: 250 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

НАЧАЛНА ДАТА :до 24 часа след заплащане на таксата за обучение

ПРОФЕСИЯ:  СЕРВИТЬОР-БАРМАН, КОД 811080

СПЕЦИАЛНОСТ: ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КОД 8110801

ВТОРА  степен на професионална квалификация

ХОРАРИУМ: 660 уч.часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3-5 месеца

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна

НИВО:За начинаещи

СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сервитьор-барман", специалност "Обслужване на заведенията за обществено хранене"

КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" обхваща придобиване на познания по

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа
Модул 2 " Икономика " - 30 уч.часа
Модул 3 " Предприемачество " - 30 уч.часа
Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
Модул 5 " Английски език по професията " - 58 уч.часа
Модул 6 " Компютърна грамотност " - 22 уч.часа
Модул 7 " Хигиена на храненето и хранително законодателство " - 15 уч.часа
Модул 8 " Професионална етика и туристическо поведение " - 17 уч.часа
Модул 9 " Снабдяване с храни и напитки " - 7 уч.часа
Модул 10 " Отчетност на фирмата " - 26 уч.часа
Модул 11 " Материалознание на хранителните продукти. " - 26 уч.часа
Модул 12 " Технологично обзавеждане на заведенията за обществено хранене " - 17 уч.часа
Модул 13 " Качество на обслужване в заведенията за обществено хранене " - 3 уч.часа
Модул 14 " Сервиране и барманство " - 199 уч.часа
Модул 15 " Материалознание на хранителните продукти " - 68 уч.часа
Модул 16 " Микробиология " - 30 уч.часа
Модул 17 " Съвременни тенденции в храненето " - 30 уч.часа
Модул 18 " Производствена практика " - 60 уч.часа

УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

- Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ" 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303