Козметика

Цена: 400.00 лв.

Сертификат: Не се издава сертификат за този курс
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  

 • НАЧАЛНА ДАТА :
  до 24 часа след заплащане на таксата за обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  КОЗМЕТИК, КОД 815020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОЗМЕТИКА, КОД 8150201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3-5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Козметик", специалност "Козметика"
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:
 • - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОЗМЕТИКА" 
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 400 лв.
3 месеца - неограничен: 400 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

 • НАЧАЛНА ДАТА :
  до 24 часа след заплащане на таксата за обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  КОЗМЕТИК, КОД 815020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОЗМЕТИКА, КОД 8150201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3-5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Козметик", специалност "Козметика"
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:
 • - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОЗМЕТИКА" 
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99