Фризьорство

Цена: 250.00 лв.

Сертификат: Не се издава сертификат за този курс
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  

 • НАЧАЛНА ДАТА :
  до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ФРИЗЬОР, КОД 815020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО, КОД 8150201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3-5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Фризьор", специалност "Фризьорство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФРИЗЬОРСТВО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 10 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Чужд език по професията " - 24 уч.часа
  Модул  6 " Материалознание " - 72 уч.часа
  Модул  7 " Организация на работното място " - 25 уч.часа
  Модул  8 " Въведение в козметиката " - 25 уч.часа
  Модул  9 " Хигиена " - 18 уч.часа
  Модул  10 " Наука за косата " - 16 уч.часа
  Модул  11 " Изобразително изкуство " - 53 уч.часа
  Модул  12 " Фризьорство " - 262 уч.часа
  Модул  13 " Хигиена на фризьора и работното място. " - 30 уч.часа
 

Модул  14 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФРИЗЬОРСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 250 лв.
3 месеца - неограничен: 250 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

 • НАЧАЛНА ДАТА :
  до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ФРИЗЬОР, КОД 815020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ФРИЗЬОРСТВО, КОД 8150201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3-5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Фризьор", специалност "Фризьорство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФРИЗЬОРСТВО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 10 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Чужд език по професията " - 24 уч.часа
  Модул  6 " Материалознание " - 72 уч.часа
  Модул  7 " Организация на работното място " - 25 уч.часа
  Модул  8 " Въведение в козметиката " - 25 уч.часа
  Модул  9 " Хигиена " - 18 уч.часа
  Модул  10 " Наука за косата " - 16 уч.часа
  Модул  11 " Изобразително изкуство " - 53 уч.часа
  Модул  12 " Фризьорство " - 262 уч.часа
  Модул  13 " Хигиена на фризьора и работното място. " - 30 уч.часа
 

Модул  14 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФРИЗЬОРСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303