Системно програмиране

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 25 уч.часа

Модул 7 " Електротехника " - 14 уч.часа

Модул 8 " Градивни елементи " - 17 уч.часа

Модул 9 " Техническо чертане и документиране " - 11 уч.часа

Модул 10 " Аналогова и цифрова схемотехника " - 16 уч.часа

Модул 11 " Основи на информатиката " - 13 уч.часа

Модул 12 " Аналогова и цифрова схемотехника " - 25 уч.часа

Модул 13 " Въведение в персоналните компютри " - 12 уч.часа

Модул 14 " Компютърен софтуер I част - операционни системи " - 19 уч.часа

Модул 15 " Теория на алгоритмите и програмирането " - 21 уч.часа

Модул 16 " Компютърни мрежи " - 58 уч.часа

Модул 17 " Компютърен софтуер II част - МS ОFFIСЕ " - 19 уч.часа

Модул 18 " Обектно-ориентирано програмиране " - 22 уч.часа

Модул 19 " Итернет програмиране " - 92 уч.часа

Модул 20 " Програмиране на C# " - 19 уч.часа

Модул 21 " Програмиране на асемблерни езици " - 13 уч.часа

Модул 22 " Системи за управление на бази от данни (СУБД) " - 23 уч.часа

Модул 23 " Вградени управляващи системи " - 43 уч.часа

Модул 24 " Микропроцесорни системи " - 62 уч.часа

Модул 25 " Периферни устройства " - 32 уч.часа

Модул 26 " Програмиране и алгоритмични езици " - 90 уч.часа

Модул 27 " Програмиране " - 76 уч.часа

Модул 28 " Бази данни " - 52 уч.часа

Модул 29 " Програмиране в Web " - 60 уч.часа

Модул 30 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ, КОД 481020
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ, КОД 4810201
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ, КОД 481020
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ, КОД 4810201
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473