Фермер

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Аграрна икономика " - 20 уч.часа

Модул 4 " Предприемачество " - 20 уч.часа

Модул 5 " Управление на земеделската фирма " - 15 уч.часа

Модул 6 " Чужд език по професията " - 22 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 22 уч.часа

Модул 8 " Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология " - 10 уч.часа

Модул 9 " Агроекология и принципи на устойчиво земеделие " - 28 уч.часа

Модул 10 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието " - 28 уч.часа

Модул 11 " Трактори и автомобили " - 72 уч.часа

Модул 12 " Основи на растениевъдството с поливно земеделие " - 22 уч.часа

Модул 13 " Полевъдство " - 22 уч.часа

Модул 14 " Овощарство " - 15 уч.часа

Модул 15 " Лозарство " - 10 уч.часа

Модул 16 " Ягодоплодни култури " - 8 уч.часа

Модул 17 " Зеленчукови култури " - 10 уч.часа

Модул 18 " Съхраняване и пазар на растителната продукция. " - 8 уч.часа

Модул 19 " Биологично производство. " - 7 уч.часа

Модул 20 " Животновъдство " - 18 уч.часа

Модул 21 " Елементи на производствените технологии в животновъдството. " - 14 уч.часа

Модул 22 " Говедовъдство и биволовъдство " - 14 уч.часа

Модул 23 " Овцевъдство и козевъдство " - 12 уч.часа

Модул 24 " Свиневъдство " - 12 уч.часа

Модул 25 " Птицевъдство " - 10 уч.часа

Модул 26 " Зайцевъдство " - 8 уч.часа

Модул 27 " Пчеларство и бубарство " - 10 уч.часа

Модул 28 " Клане, преработка и съхранение на продукцията " - 10 уч.часа

Модул 29 " Селскостопанска техника " - 47 уч.часа

Модул 30 " Растениевъдство " - 56 уч.часа

Модул 31 " Анатомия и физиология на животните " - 60 уч.часа

Модул 32 " Работа с машинно тракторни агрегати " - 22 уч.часа

Модул 33 " Експлоатация и ремонт на земеделска техника " - 23 уч.часа

Модул 34 " Производство на растениевъдна продукция " - 80 уч.часа

Модул 35 " Производство на животновъдна продукция " - 80 уч.часа

Модул 36 " Биологично земеделие " - 30 уч.часа

Модул 37 " Растителна защита " - 30 уч.часа

Модул 38 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОД 621060
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ФЕРМЕР, КОД 6210602
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Производител на селскостопанска продукция", специалност "Фермер"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФЕРМЕР" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

       - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

       - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФЕРМЕР" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОД 621060
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ФЕРМЕР, КОД 6210602
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Производител на селскостопанска продукция", специалност "Фермер"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФЕРМЕР" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

       - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

       - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФЕРМЕР" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473