Хотелиерство

Цена: 90.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 6 уч.часа

Модул 2 " Предприемачество " - 8 уч.часа

Модул 3 " Икономика " - 8 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. " - 7 уч.часа

Модул 5 " Бизнес-комуникации " - 4 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 38 уч.часа

Модул 7 " Информационни технологии и работа с компютър " - 9 уч.часа

Модул 8 " Хигиена на хранене и хранително законодателство " - 6 уч.часа

Модул 9 " Професионална етика и туристическо поведение " - 5 уч.часа

Модул 10 " Отчетни документи при камериера " - 5 уч.часа

Модул 11 " Машини и съоръжения в хотелиерството " - 6 уч.часа

Модул 12 " Технология на камериерското обслужване " - 68 уч.часа

Модул 13 " Стокознание на промишлените стоки " - 10 уч.часа

Модул 14 " Мотивация и комуникативност " - 60 уч.часа

Модул 15 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: КАМЕРИЕР, КОД 811030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ХОТЕЛИЕРСТВО, КОД 8110301
 • ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Камериер", специалност "Хотелиерство"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ХОТЕЛИЕРСТВО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.    
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ХОТЕЛИЕРСТВО" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 месеца - неограничен: 90 лв.
1 месец - неограничен: 90 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: КАМЕРИЕР, КОД 811030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ХОТЕЛИЕРСТВО, КОД 8110301
 • ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Камериер", специалност "Хотелиерство"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ХОТЕЛИЕРСТВО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.    
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ХОТЕЛИЕРСТВО" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473