Финансова отчетност

Цена: 180.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 20 уч.часа

Модул 3 " Предприемачество " - 20 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 11 уч.часа

Модул 5 " Английски език по професията " - 20 уч.часа

Модул 6 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 19 уч.часа

Модул 7 " Публични финанси " - 10 уч.часа

Модул 8 " Корпоративни финанси " - 8 уч.часа

Модул 9 " Международни финанси " - 17 уч.часа

Модул 10 " Икономика на предприятието " - 15 уч.часа

Модул 11 " Счетоводство на фирмата " - 96 уч.часа

Модул 12 " Банково дело " - 22 уч.часа

Модул 13 " Банково счетоводство " - 60 уч.часа

Модул 14 " Застрахователно дело " - 22 уч.часа

Модул 15 " Застрахователно счетоводство " - 56 уч.часа

Модул 16 " Осигурително дело " - 27 уч.часа

Модул 17 " Осигурително счетоводство " - 63 уч.часа

Модул 18 " Управленски информационн системи " - 8 уч.часа

Модул 19 " Компютърно счетоводство " - 38 уч.часа

Модул 20 " Компютърна грамотност " - 60 уч.часа

Модул 21 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК, КОД 343020
 2. СПЕЦИАЛНОСТ:  ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ, КОД 3430201
 3. ВТОРА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Финансов отчетнок", специалност "Финансова отчетност"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 180 лв.
3 месеца - неограничен: 180 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК, КОД 343020
 2. СПЕЦИАЛНОСТ:  ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ, КОД 3430201
 3. ВТОРА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Финансов отчетнок", специалност "Финансова отчетност"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473