Търговия на едро и дребно

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 18 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 16 уч.часа

Модул 6 " Aнглийски език в професията " - 28 уч.часа

Модул 7 " Компютърно обучение " - 24 уч.часа

Модул 8 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 24 уч.часа

Модул 9 " Счетоводство на фирмата " - 115 уч.часа

Модул 10 " Oрганизация и управление на търговията " - 30 уч.часа

Модул 11 " Икономика на търговията " - 18 уч.часа

Модул 12 " Маркетинг " - 25 уч.часа

Модул 13 " Стокознание " - 50 уч.часа

Модул 14 " Организация и техника на търговските плащания " - 30 уч.часа

Модул 15 " Електронна търговия " - 87 уч.часа

Модул 16 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 10 уч.часа

Модул 17 " Психология на търговията " - 17 уч.часа

Модул 18 " Делова кореспонденция " - 40 уч.часа

Модул 19 " Продаване и управление на продажбите " - 94 уч.часа

Модул 20 " Търговски преговори " - 95 уч.часа

Модул 21 " Маркетинг и реклама " - 40 уч.часа

Модул 22 " Организация и техника на търговските дейности " - 45 уч.часа

Модул 23 " Разработване на бизнес проект " - 60 уч.часа

Модул 24 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОД 341040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КОД 3410401 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Търговски представител", специалност "Търговия на едро и дребно"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КОД 341040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КОД 3410401 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Търговски представител", специалност "Търговия на едро и дребно"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473