Туристическа анимация

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 30 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа

Модул 8 " Въведение в туристическата индустрия " - 25 уч.часа

Модул 9 " Екология в туризма " - 14 уч.часа

Модул 10 " Професионална етика и туристическо поведение " - 15 уч.часа

Модул 11 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 25 уч.часа

Модул 12 " Туристически ресурси в България " - 29 уч.часа

Модул 13 " Екскурзоводско обслужване " - 113 уч.часа

Модул 14 " Българската държавност, култура и традиции през вековете " - 13 уч.часа

Модул 15 " Социален бит и етнография " - 39 уч.часа

Модул 16 " Комуникативност, общуване и сценично поведение " - 80 уч.часа

Модул 17 " Сценография. Грим и костюми " - 40 уч.часа

Модул 18 " Туристическа анимация " - 140 уч.часа

Модул 19 " Технология и организация на спортно-развлекателната дейност " - 122 уч.часа

Модул 20 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 65 уч.часа

Модул 21 " Информационни технологии в туризма. " - 30 уч.часа

Модул 22 " Охранителни мерки в туризма " - 30 уч.часа

Модул 23 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: АНИМАТОР В ТУРИЗМА, КОД 812040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ, КОД 8120402 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Аниматор в туризма", специалност "Туристическа анимация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: АНИМАТОР В ТУРИЗМА, КОД 812040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ, КОД 8120402 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Аниматор в туризма", специалност "Туристическа анимация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473