Компютърна анимация

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Чужд език по професията " - 27 уч.часа

Модул 7 " Компютърно обучение " - 22 уч.часа

Модул 8 " Системен, приложен и специализиран софтуер " - 11 уч.часа

Модул 9 " Компютърни системи и техните основни компоненти " - 10 уч.часа

Модул 10 " История на изкуството " - 10 уч.часа

Модул 11 " Цветознание " - 10 уч.часа

Модул 12 " Рисуване " - 12 уч.часа

Модул 13 " Моделиране " - 10 уч.часа

Модул 14 " Графичен дизайн и реклама " - 139 уч.часа

Модул 15 " Основи на компютърната графика. Растерна и векторна графика. Обработка на изображенията " - 110 уч.часа

Модул 16 " 2D и 3D компютърна графика " - 128 уч.часа

Модул 17 " Компютърна анимация. Работа с Flash " - 105 уч.часа

Модул 18 " Структурно програмиране " - 25 уч.часа

Модул 19 " Обектно-ориентирано програмиране " - 30 уч.часа

Модул 20 " WEB дизайн " - 89 уч.часа

Модул 21 " Създаване на анимационен филм, използвайки специализиран софтуер " - 36 уч.часа

Модул 22 " Основи на мултимедийните технологии " - 30 уч.часа

Модул 23 " 3ds Max 9 " - 30 уч.часа

Модул 24 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОД 213050
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ, КОД 2130501 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Компютърен аниматор, специалност "Компютърна анимация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОД 213050
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ, КОД 2130501 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Компютърен аниматор, специалност "Компютърна анимация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473