Интериорен дизайн

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 12 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 18 уч.часа

Модул 3 " Трудово-правно законодателство " - 8 уч.часа

Модул 4 " Предприемачество " - 10 уч.часа

Модул 5 " Информационни технологии " - 8 уч.часа

Модул 6 " Бизнес комуникации и мотивации в трудовата дейност " - 10 уч.часа

Модул 7 " Чужд език по професията " - 20 уч.часа

Модул 8 " История на изкуството " - 55 уч.часа

Модул 9 " Рисуване " - 18 уч.часа

Модул 10 " Композиция " - 22 уч.часа

Модул 11 " Перспектива " - 12 уч.часа

Модул 12 " Цветознание " - 11 уч.часа

Модул 13 " Учебна практика по рисуване и композиция " - 160 уч.часа

Модул 14 " Материалознание " - 23 уч.часа

Модул 15 " Архитектура " - 23 уч.часа

Модул 16 " Интериорен дизайн с проект " - 205 уч.часа

Модул 17 " Ергономия " - 11 уч.часа

Модул 18 " Комбинаторика " - 18 уч.часа

Модул 19 " Техническо чертане " - 22 уч.часа

Модул 20 " Шрифт " - 18 уч.часа

Модул 21 " Пластична анатомия " - 11 уч.часа

Модул 22 " Компютърна графика " - 85 уч.часа

Модул 23 " Скулптура " - 60 уч.часа

Модул 24 " Работа с Сoreldraw " - 30 уч.часа

Модул 25 " Работа с 3ds Max " - 30 уч.часа

Модул 26 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР, КОД 214010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН, КОД 2140106
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Интериорен дизайнер", специалност "Интериорен дизайн"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР, КОД 214010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН, КОД 2140106
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Интериорен дизайнер", специалност "Интериорен дизайн"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473