Индустрия

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа

Модул 6 " Организация на фирмената документация " - 10 уч.часа

Модул 7 " Английски език по професията " - 31 уч.часа

Модул 8 " Компютърна грамотност " - 31 уч.часа

Модул 9 " Икономика на предприятието " - 26 уч.часа

Модул 10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 31 уч.часа

Модул 11 " Обща теория на статистиката " - 22 уч.часа

Модул 12 " Маркетинг " - 26 уч.часа

Модул 13 " Финанси " - 22 уч.часа

Модул 14 " Икономика и организация на индустриалното предприятие " - 32 уч.часа

Модул 15 " Иновации и иновационна политика " - 16 уч.часа

Модул 16 " Ииндустриалното производство и околната среда " - 17 уч.часа

Модул 17 " Индустриален маркетинг " - 18 уч.часа

Модул 18 " Стопанска логистика " - 20 уч.часа

Модул 19 " Финансов мениджмънт " - 15 уч.часа

Модул 20 " Проектен мениджмънт " - 80 уч.часа

Модул 21 " Инвестиции и инвестиционна политика " - 20 уч.часа

Модул 22 " Планиране и анализ на индустриалното предприятие. " - 120 уч.часа

Модул 23 " Счетоводство на предприятието " - 80 уч.часа

Модул 24 " Индустриален мениджмънт " - 65 уч.часа

Модул 25 " Индустриален бизнес и предприемачество " - 90 уч.часа

Модул 26 " Разработване на бизнес проект " - 60 уч.часа

Модул 27 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ, КОД 345120
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИНДУСТРОИЯ, КОД 3451201 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Индустрия"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИНДУСТРИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИНДУСТРИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ, КОД 345120
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИНДУСТРОИЯ, КОД 3451201 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Индустрия"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИНДУСТРИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИНДУСТРИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473