Брокер на недвижими имоти

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 20 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 18 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 20 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 33 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа

Модул 8 " Търговско и вещно право " - 36 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 26 уч.часа

Модул 10 " Oрганизация и управление на търговията " - 37 уч.часа

Модул 11 " Икономика на търговията " - 22 уч.часа

Модул 12 " Маркетинг " - 27 уч.часа

Модул 13 " Основи на сградостроенето " - 32 уч.часа

Модул 14 " Градоустройство " - 19 уч.часа

Модул 15 " Основи на земеустройството " - 11 уч.часа

Модул 16 " Електронна търговия " - 92 уч.часа

Модул 17 " Психология на търговията " - 15 уч.часа

Модул 18 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 11 уч.часа

Модул 19 " Търговски операции с недвижими имоти " - 14 уч.часа

Модул 20 " Технолотия и организация на брокерската дейност " - 35 уч.часа

Модул 21 " Оценка на недвижими имоти " - 74 уч.часа

Модул 22 " Е-маркетинг " - 52 уч.часа

Модул 23 " Пазар на недвижими имоти " - 41 уч.часа

Модул 24 " Сделки с недвижими имоти. " - 25 уч.часа

Модул 25 " Маркетинг на недвижими имоти. " - 15 уч.часа

Модул 26 " Посредници на пазара с недвижими имоти. " - 20 уч.часа

Модул 27 " Технология и организация на брокерската дейност " - 100 уч.часа

Модул 28 " Разработване на бизнес план " - 60 уч.часа

Модул 29 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР, КОД 341030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД 3410301 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: БРОКЕР, КОД 341030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД 3410301 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473