Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Информационна техника и технологии " - 18 уч.часа

Модул 3 " Икономика " - 10 уч.часа

Модул 4 " Трудово-правно законодателство " - 8 уч.часа

Модул 5 " Бизнес комуникации и мотивации в трудовата дейност " - 10 уч.часа

Модул 6 " Предприемачество " - 20 уч.часа

Модул 7 " Чужд език в професията " - 40 уч.часа

Модул 8 " Машинознание " - 19 уч.часа

Модул 9 " Електротехника и електроника " - 35 уч.часа

Модул 10 " Автоматизация на производството " - 63 уч.часа

Модул 11 " Хигиена на храните и хранително законодателство " - 64 уч.часа

Модул 12 " Техническо чертане " - 38 уч.часа

Модул 13 " Суровини и материали за производство на храни и напитки " - 20 уч.часа

Модул 14 " Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост " - 20 уч.часа

Модул 15 " Технологии и техника за производство на храни и напитки " - 163 уч.часа

Модул 16 " Хранителна химия " - 17 уч.часа

Модул 17 " Аналитична химия с инструментални методи " - 95 уч.часа

Модул 18 " Микробиология на храните и напитките " - 17 уч.часа

Модул 19 " Организация и методи на технологичен контрол " - 47 уч.часа

Модул 20 " Контрол и управление на безопасността на храните и напитките " - 20 уч.часа

Модул 21 " Контрол и управление на качеството на храни и напитки " - 81 уч.часа

Модул 22 " Контрол и управление на безопасността на храните и напитките " - 27 уч.часа

Модул 23 " Приложни програмни продукти " - 30 уч.часа

Модул 24 " Системи за контрол на качеството на храни и напритки НАССР " - 30 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ , КОД 541060
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ, КОД 5410601 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки", специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки".
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ , КОД 541060
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ, КОД 5410601 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО: За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Техник-технолог по качеството на храни и напитки", специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки".
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473