Растителна защита

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 13 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 30 уч.часа

Модул 3 " Предприемачество " - 25 уч.часа

Модул 4 " Английски език по професията " - 26 уч.часа

Модул 5 " Компютърни офис системи " - 26 уч.часа

Модул 6 " Техническо чертане " - 14 уч.часа

Модул 7 " Трактори и автомобили " - 76 уч.часа

Модул 8 " Безопасност на движението по пътищата " - 14 уч.часа

Модул 9 " Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология " - 11 уч.часа

Модул 10 " Агроекология и принципи на устойчиво земеделие " - 26 уч.часа

Модул 11 " Аграрна икономика " - 22 уч.часа

Модул 12 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието " - 26 уч.часа

Модул 13 " Земеделие с почвознание " - 76 уч.часа

Модул 14 " Ботаника " - 16 уч.часа

Модул 15 " Растениевъдство " - 105 уч.часа

Модул 16 " Агрохимия " - 115 уч.часа

Модул 17 " Растителна защита " - 106 уч.часа

Модул 18 " Експлоатация на земеделска техника " - 10 уч.часа

Модул 19 " Селскостопанска техника " - 73 уч.часа

Модул 20 " Работа с машинно тракторни агрегати " - 30 уч.часа

Модул 21 " Производство на овощен посадъчен материал " - 30 уч.часа

Модул 22 " Биологично земеделие " - 30 уч.часа

Модул 23 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  РАСТЕНИЕВЪД, КОД 621030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОД 6210308
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Растениевъд", специалност "Растителна защита"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

      - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

      - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
3 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  РАСТЕНИЕВЪД, КОД 621030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОД 6210308
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Растениевъд", специалност "Растителна защита"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

      - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

      - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473