Агроекология

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 20 уч.часа

Модул 3 " Предприемачество " - 20 уч.часа

Модул 4 " Английски език по професията " - 26 уч.часа

Модул 5 " Компютърна грамотност " - 26 уч.часа

Модул 6 " Техническо чертане " - 9 уч.часа

Модул 7 " Трактори и автомобили " - 81 уч.часа

Модул 8 " Почвознание " - 60 уч.часа

Модул 9 " Основи на екологията " - 28 уч.часа

Модул 10 " Растениевъдство " - 20 уч.часа

Модул 11 " Животновъдство " - 71 уч.часа

Модул 12 " Агроекология " - 78 уч.часа

Модул 13 " Биологично животновъдство " - 59 уч.часа

Модул 14 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда " - 26 уч.часа

Модул 15 " Биологично производство на селскостопанска продукция " - 11 уч.часа

Модул 16 " Устойчиво управление на земите " - 10 уч.часа

Модул 17 " Микробиология " - 15 уч.часа

Модул 18 " Аналитична химия и инструментални методи за анализ " - 13 уч.часа

Модул 19 " Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология " - 9 уч.часа

Модул 20 " Екологично законодателство " - 14 уч.часа

Модул 21 " Екологичен мониторинг " - 73 уч.часа

Модул 22 " Селскостопанска техника " - 58 уч.часа

Модул 23 " Растениевъдство " - 45 уч.часа

Модул 24 " Работа с машинно тракторни агрегати " - 22 уч.часа

Модул 25 " Биологично растениевъдство " - 36 уч.часа

Модул 26 " Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите свързани със селското и горското стопанство " - 30 уч.часа

Модул 27 " Растителна защита " - 30 уч.часа

Модул 28 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ, КОД 621140
 • СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 6211401 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Агроеколог", специалност "Агроекология"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АГРОЕКОЛОГИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "АГРОЕКОЛОГИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ, КОД 621140
 • СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 6211401 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Агроеколог", специалност "Агроекология"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АГРОЕКОЛОГИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "АГРОЕКОЛОГИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473