Ветеринарен техник

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 20 уч.часа

Модул 3 " Предприемачество " - 20 уч.часа

Модул 4 " Английски език по професията " - 28 уч.часа

Модул 5 " Компютърна грамотност " - 28 уч.часа

Модул 6 " Ботаника с основи на фуражопроизводството " - 14 уч.часа

Модул 7 " Латински език " - 16 уч.часа

Модул 8 " Анатомия и физиология " - 54 уч.часа

Модул 9 " Животновъдство " - 20 уч.часа

Модул 10 " Хигиена и хранене " - 25 уч.часа

Модул 11 " Микробиология " - 22 уч.часа

Модул 12 " Фармакология и фармация " - 38 уч.часа

Модул 13 " Патология " - 46 уч.часа

Модул 14 " Пчеларство " - 21 уч.часа

Модул 15 " Пропедевтика на вътрешните незаразни болести " - 78 уч.часа

Модул 16 " Вътрешни незаразни болести " - 37 уч.часа

Модул 17 " Инфекциозни болести " - 53 уч.часа

Модул 18 " Хирургия " - 54 уч.часа

Модул 19 " Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване " - 91 уч.часа

Модул 20 " Паразитология " - 63 уч.часа

Модул 21 " Животновъдство " - 31 уч.часа

Модул 22 " Хигиена и хранене " - 47 уч.часа

Модул 23 " Микробиология " - 24 уч.часа

Модул 24 " Дивечознание и болести по дивеча " - 30 уч.часа

Модул 25 " Защита и хуманно отношение към животните " - 30 уч.часа

Модул 26 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК, КОД 640010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРНА ТЕХНИКА, КОД 6400101
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Ветеринарен техник", специалност "Ветеринарна техника"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ВЕТЕРИНАРНА ТЕХНИКА" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секцияСЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ВЕТЕРИНАРНА ТЕХНИКА"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК, КОД 640010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРНА ТЕХНИКА, КОД 6400101
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Ветеринарен техник", специалност "Ветеринарна техника"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ВЕТЕРИНАРНА ТЕХНИКА" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секцияСЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ВЕТЕРИНАРНА ТЕХНИКА"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473