Биологично пчеларство - 150 часа

Цена: 220.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ЖИВОТНОВЪД, КОД 621050
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ПЧЕЛАРСТВО, КОД 6210507
 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ОТ ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 150 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месец
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  степен  "Животновъд", специалност "Пчеларство", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ 
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПЧЕЛАРСТВО" обхваща придобиване на познания по ЗБУТ, пчеларство, биологично земеделие, основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието, хранене и развъждане на пчелите.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  за завършено обучение по специалност "ПЧЕЛАРСТВО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 месец - неограничен: 220 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ЖИВОТНОВЪД, КОД 621050
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ПЧЕЛАРСТВО, КОД 6210507
 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ОТ ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 150 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месец
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  степен  "Животновъд", специалност "Пчеларство", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ 
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПЧЕЛАРСТВО" обхваща придобиване на познания по ЗБУТ, пчеларство, биологично земеделие, основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието, хранене и развъждане на пчелите.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  за завършено обучение по специалност "ПЧЕЛАРСТВО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99