Растителна защита - 150 часа

Цена: 220.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: РАСТЕНИЕВЪД, КОД 621030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОД 6210308 
 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ОТ ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 150 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месец
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  степен  "Растениевъд", специалност "Растителна защита", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ 
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" обхваща придобиване на познания по ЗБУТ, растителна защита, земеделие спочвознание, растениевъдство.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  за завършено обучение по специалност "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 месец - неограничен: 220 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: РАСТЕНИЕВЪД, КОД 621030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОД 6210308 
 • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ ОТ ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 150 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 месец
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  степен  "Растениевъд", специалност "Растителна защита", признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ 
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" обхваща придобиване на познания по ЗБУТ, растителна защита, земеделие спочвознание, растениевъдство.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  Удостоверение за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ВТОРА  за завършено обучение по специалност "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303