Възстановяване, опазване и укрeпване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство - 30 часа

Цена: 110.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО"  запознава с начини за възстановяване и опазване на водните ресурси, замърсяване, деградация и опазване на почвата, биологично земеделие - биологични продукти политика за опазване на околната среда и биоразнообразиетоусловия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояниеправила за добра земеделска практика, същност на общата селскостопанска политика на европейския съюзобщата селскостопанска политика след 2013 г.европейска селскостопанска конвенцияпредизвикателства и приоритети в националната политиканационални стандарти за благополучие, защита и хуманно отношение към животнитеСЕ”  маркировката - какво трябва да знаем?
 2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 621140
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ,  КОД 6211401
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: максимална продължителност - 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение, признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 месец - неограничен: 110 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. КУРСЪТ ПО  "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО"  запознава с начини за възстановяване и опазване на водните ресурси, замърсяване, деградация и опазване на почвата, биологично земеделие - биологични продукти политика за опазване на околната среда и биоразнообразиетоусловия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояниеправила за добра земеделска практика, същност на общата селскостопанска политика на европейския съюзобщата селскостопанска политика след 2013 г.европейска селскостопанска конвенцияпредизвикателства и приоритети в националната политиканационални стандарти за благополучие, защита и хуманно отношение към животнитеСЕ”  маркировката - какво трябва да знаем?
 2. ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 621140
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ,  КОД 6211401
 4. ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ НА ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 30 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: максимална продължителност - 1 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Удостоверение за професионално обучение, признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ
 10. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Удостоверение за професионално обучение  за завършено обучение , признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303