Графичен дизайн

Цена: 600.00 лв.

Сертификат: Не се издава сертификат за този курс
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ГРАФИЧЕНИ ДИЗАЙНЕР , КОД 213070
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН , КОД 2130701 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Графичен дизайнер", специалност "Графичен дизайн"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 600 лв.
8 месеца - неограничен: 600 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ГРАФИЧЕНИ ДИЗАЙНЕР , КОД 213070
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН , КОД 2130701 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Графичен дизайнер", специалност "Графичен дизайн"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99