Графичен дизайн

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Не се издава сертификат за този курс
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 16 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 23 уч.часа

Модул 4 " Предприемачество " - 18 уч.часа

Модул 5 " Английски език в професията " - 40 уч.часа

Модул 6 " Компютърна грамотност " - 40 уч.часа

Модул 7 " История на изкуството " - 50 уч.часа

Модул 8 " Рисуване и композиция " - 82 уч.часа

Модул 9 " Перспектива " - 30 уч.часа

Модул 10 " Цветознание " - 25 уч.часа

Модул 11 " Графичен дизайн и реклама. " - 50 уч.часа

Модул 12 " Компютърна графика " - 40 уч.часа

Модул 13 " Графични техники " - 40 уч.часа

Модул 14 " Шрифт " - 15 уч.часа

Модул 15 " Пластична анатомия " - 12 уч.часа

Модул 16 " Adobe Photoshop CS " - 60 уч.часа

Модул 17 " Corel Draw " - 60 уч.часа

Модул 18 " Dreamweaver " - 57 уч.часа

Модул 19 " Adobe InDesign " - 50 уч.часа

Модул 20 " Macromedia Flash " - 60 уч.часа

Модул 21 " Живопис " - 40 уч.часа

Модул 22 " Шрифт " - 25 уч.часа

Модул 23 " Основи на мултимедийните технологии " - 30 уч.часа

Модул 24 " Работа с CAD приложения " - 30 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ГРАФИЧЕНИ ДИЗАЙНЕР , КОД 213070
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН , КОД 2130701 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Графичен дизайнер", специалност "Графичен дизайн"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ГРАФИЧЕНИ ДИЗАЙНЕР , КОД 213070
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН , КОД 2130701 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Графичен дизайнер", специалност "Графичен дизайн"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473