Компютърна графика

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Не се издава сертификат за този курс
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труда " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 16 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 20 уч.часа

Модул 4 " Предприемачество " - 18 уч.часа

Модул 5 " Английски език по професията " - 40 уч.часа

Модул 6 " Компютърна грамотност " - 40 уч.часа

Модул 7 " История на изкуството " - 50 уч.часа

Модул 8 " Рисуване и моделиране " - 80 уч.часа

Модул 9 " Перспектива " - 30 уч.часа

Модул 10 " Цветознание " - 25 уч.часа

Модул 11 " Графичен дизайн и реклама. " - 55 уч.часа

Модул 12 " Основи на компютърната графика. Растерна и векторна графика. Обработка на изображенията " - 25 уч.часа

Модул 13 " Графични техники " - 40 уч.часа

Модул 14 " 2D и 3D компютърна графика " - 30 уч.часа

Модул 15 " Композиция " - 20 уч.часа

Модул 16 " Adobe Photoshop CS " - 45 уч.часа

Модул 17 " Coreldraw " - 47 уч.часа

Модул 18 " Dreamweaver " - 37 уч.часа

Модул 19 " Adobe InDesign " - 40 уч.часа

Модул 20 " Macromedia Flash " - 37 уч.часа

Модул 21 " AutoCAD " - 55 уч.часа

Модул 22 " Аutodesk MAYA " - 42 уч.часа

Модул 23 " Основи на мултимедийните технологии " - 30 уч.часа

Модул 24 " Работа с 3ds Max " - 30 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 100 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК , КОД 213060
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА , КОД 2130601 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Компютъран график", специалност "Компютърна графика"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

         - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

         - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК , КОД 213060
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА , КОД 2130601 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Компютъран график", специалност "Компютърна графика"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

         - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

         - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473