Уебинар по ТРЗ и социално осигуряване /24.06.2017-09.07.2017/

Цена: 260.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • УЕБИНАРЪТ по ТРЗ и СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати. Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване. Включва работа с програмен продукт за изчисляване на работни заплати МИКРОИНВЕСТ ТРЗ. Подходящ е за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Уебинар който се провежда в реално време с преподавател. Курсиста участва в присъствените лекции чрез компютър / таблет / телефон и присъства реално в обучението.
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 6 лекции с преподавател в реално време / 3 седмици / събота и неделя /13:30 ч. до 17:45 ч
 • ХОРАРИУМ: 38 учебни часа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Счетоводство на предприятието"
 • МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Виртуална класна стая чрез интернет приложение 
 • ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :  24/06/2017, 25/06/2017, 01/07/2017, 02/07/2017, 08/07/2017, 09/07/2017
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по ТРЗ и социално осигуряване 


   

   

   Модул

  Хорариум
  1

  Нормативна уредба

  6 учебни часа
  2

  Трудови договори

  18 учебни часа
  3

  Осигуряване по трудови и извънтрудови правоотношения

  7 учебни часа
  4

  Изготвяне на ведомости за заплати

  7 учебни часа
   

  Общ хорариум

  38 учебни часа

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:02/ 480-88-99

 

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 месец - 38 уч.часа: 260 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • УЕБИНАРЪТ по ТРЗ и СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати. Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване. Включва работа с програмен продукт за изчисляване на работни заплати МИКРОИНВЕСТ ТРЗ. Подходящ е за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Уебинар който се провежда в реално време с преподавател. Курсиста участва в присъствените лекции чрез компютър / таблет / телефон и присъства реално в обучението.
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 6 лекции с преподавател в реално време / 3 седмици / събота и неделя /13:30 ч. до 17:45 ч
 • ХОРАРИУМ: 38 учебни часа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Счетоводство на предприятието"
 • МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Виртуална класна стая чрез интернет приложение 
 • ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :  24/06/2017, 25/06/2017, 01/07/2017, 02/07/2017, 08/07/2017, 09/07/2017
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по ТРЗ и социално осигуряване 


   

   

   Модул

  Хорариум
  1

  Нормативна уредба

  6 учебни часа
  2

  Трудови договори

  18 учебни часа
  3

  Осигуряване по трудови и извънтрудови правоотношения

  7 учебни часа
  4

  Изготвяне на ведомости за заплати

  7 учебни часа
   

  Общ хорариум

  38 учебни часа

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:02/ 480-88-99