Консултации, разработване и управление на европейски проекти

През новия програмен период 2014-2020 г. представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране, по четири програми:

  • Оперативна програма за развитие на селските райони
  • Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"
  • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  • Оперативна програма "Морско дело и рибарство"

Оперативна програма "Морско дело и рибарство" 2014-2020

Прочети още: ОПМДР