НАЧАЛНА ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ НИВА ПО ЕКР - ЦЕНА НА КУРСА СЕРТИФИКАТ
1.9.2017 Английски език Три нива /А1-В2/ - 105 лв. Сертификат
1.9.2017 Немски език  Три нива /А1-В2/ - 105 лв. Сертификат
1.9.2017 Испански език Три нива /А1-В2/ - 105 лв. Сертификат
1.9.2017 Италиански език Три нива /А1-В2/ - 105 лв. Сертификат
НАЧАЛНА ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ КОД ПО СППОО ЦЕНА НА КУРСА СЕРТИФИКАТ
1.9.2017 Текстообработване Първа степен 4820301 90 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Административно обслужване Втора степен 3460201 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Бизнес-услуги Втора степен 3450401 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Икономическо информационно осигуряване Втора степен 4820201 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Малък и среден бизнес Втора степен 3450501 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Маркетингови проучвания Втора степен 3420201 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Програмно осигуряване Втора степен 4810101 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Продавач-консултант Втора степен 3410201 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Растителна защита Втора степен 6210308 180 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Агроекология Трета степен 6211401 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Банково дело Трета степен 3430101 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Бизнес-администрация Трета степен 3460101 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Ветеринарен техник Трета степен 6400101 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Графичен дизайн Трета степен 2130701 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Екскурзоводство Трета степен 8120302 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Застрахователно и осигурително дело Трета степен 3430102 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Земеделско стопанство Трета степен 3451203 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Икономика и мениджмънт Трета степен 3451204 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Компютърна графика Трета степен 2130601 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки Трета степен 5410601 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Митническа и данъчна администрация    Трета степен 3440201 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Оперативно счетоводство Трета степен 3440301 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Организация на туризма и свободното време Трета степен 8120101 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Организация на хотелиерството Трета степен 8110101 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Селски туризъм Трета степен 8120102 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Организация на обслужване в хотелиерството Трета степен 8110201 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Брокер на недвижими имоти Трета степен 3410301 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Електронна търговия Трета степен 4820401 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Индустрия Трета степен 3451201 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Интериорен дизайн Трета степен 2140106 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Калкулант Първа степен 3450701 90 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Хотелиерство Първа степен 8110301 90 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Касиер Първа степен 3450601 90 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Компютърна анимация Трета степен 2130501 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Системно програмиране Трета степен 4810201 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Туристическа анимация Трета степен 8120402 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Търговия Трета степен 3451202 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Търговия на едро и дребно Трета степен 3410401 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Фермер Трета степен 6210602 270 лв. Свидетелство за ПК
1.9.2017 Финансова отчетност Втора степен 3430201 180 лв. Свидетелство за ПК