Обученията за придобиване на Степен на професионална квалификация  предлагани от ЦПО към Сдружение "Информа" се провеждат в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА на обучение:

  • Записване по избрана специалност може да се направи онлайн през сайта на Сдружение "Информа". До 24 часа след заплащане на таксата обучаемия получава на посочен от него мейл парола и указания за достъп до електронна платформа.
  • Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.
  • Всички леции, упражнения, практически задания и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време.
  • По време на обучението се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподавател във виртуална класна стая или присъствени учебния занятия. 
  • Продължителността на обученията за трета степен е 6-7 месеца, а за втора степен 4-5 месеца.
  • Обучението завършва с полагане на присъствен държавен изпит по съответната специалност.
  • Документът който се получава след успешно завършване на обучението е Свидетелство за професионална квалификация.