Обученията в направление "ДИЗАЙН И ПРОГРАМИРАНЕ" за придобиване на Степен на професионална квалификация  се провеждат в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем. Всички леции, упражнения, практически задания и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време. По време на обучението се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподавател във виртуална класна стая или присъствени учебния занятия. Документът който се получава след успешно завършване на обучението е Свидетелство за професионална квалификация. 

Специалности по които можете да се обучавате са: