ЦПО "ИНФОРМА" предлага професионално обучение по посочените дисциплини /модули/  за придобиване на ЧАСТ от професия на ТРЕТА степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в присъствена форма в група,  с участие на лектор и предоставя една динамична учебна среда, която обединява:

  • Лекции
  • Демонстрации
  • Практически упражнения
  • Обмен на знания и опит между курсистите
  • Учебни материали с лекционен материал и упражнения за затвърждаване на наученото

Нашите преподаватели с дългогодишен практически опит и знания по съответната тематикапредоставят обучение с най-високо качество, така че получените знания и умения могат веднага да бъдат приложени в практикатаПрисъственото обучение с лектор е особено полезно тогава, когато темата е нова и непозната за курсиста или е особено сложна. Целта на нашите лектори е да:

  • Отговарят на вашите въпроси
  • Изясняват погрешни схващания
  • Дават насоки
  • Демонстрират концепции 

Обучението завършва с полагане на окончателен тест по съответната дисциплина /по теория и практика/. Документът който се получава след успешно завършване на обучението е  Удостоверение за професионално обучение