Курсовете за МЛАДИ ФЕРМЕРИ и земеделски производители са с насоченост в областта на земеделското стопанство и се провеждат в ДИСТАНЦИОННА ФОРМА на обучение:

  • Обученията се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.
  • Всички лекции, упражнения, практически задачи и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време.
  • По време на обученията се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподавател във виртуална класна стая или присъствени учебния занятия. 
  • Продължителността на обученията е до 1 месец .
  • Всяко обучение завършва с полагане на окончателен онлайн тест по съответната дисциплина.
  • Документът който се получава след успешно завършване на обучение е Удостоверение за професионално обучение признато от "Държавен фонд земеделие" и МЗХ.