Курсовете в направление "Компютри" предлагани от ЦПО към Сдружение "Информа" се провеждат под формата на видео обучения. Те дават възможност да изберете нужното за Вас видео обучение, чието съдържание съответства на утвърдените за традиционно обучение в класна зала програми. По време на обучението ви предоставяме достъп до видеоуроци и упражнения, тестове за самооценка и допълнителна литература.

С нашите компютърни видео обучения Вие:

  • Учите в удобно за вас време (24/7 достъп до учебното съдържание);
  • Учите на удобно за вас място (в къщи, в офиса, в хотела и навсякъде, където имате интернет достъп);
  • Създавате свой собствен график за обучение с желано от вас съдържание;
  • Сами определята темпото и акцентите на обучението;
  • Имате възможност да връщате назад всяка лекция за повторен преглед ;
  • Проверявате наученото от Вас с тест за оценка на придобитите знания;
  • Получавате сертификат за завършеното обучение.

 Възползвайте се от удобството и гъвкавостта на обучението от ЦПО „ИНФОРМА”.