Център за професионално обучение "ИНФОРМА" притежава лиценз на НАПОО за извършване на професионално обучение по следните специалности:    

СПЕЦИАЛНОСТ

 ПРОФЕСИЯ

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КОД ПО СППОО

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Оперативно счетоводство

Оперативен счетоводител Трета степен 3440301

Финансов отчетник

Финансова отчетност

Втора степен

3430201

Маркетингови проучвания

Сътрудник в маркетингови дейности

Втора степен 3420201

Митническа и данъчна администрация

Данъчен и митнически посредник

Трета степен

3440201

Банково дело

Финансист

Трета степен

3430101

Застрахователно и осигурително дело

Финансист

Трета степен

3430102

Малък и среден бизнес

Сътрудник в малък и среден бизнес

Втора степен

3450501

Касиер

Касиер

Първа степен

3450601

Бизнес-администрация

Офис-мениджър

Трета степен

3460101

Административно обслужване

Офис-секретар

Втора степен

3460201

Продавач-консултант

Продавач-консултант

Втора степен

3410201

Икономика и мениджмънт

Икономист

Тлета степен

3451204

Калкулант

Калкулант

Първа степен

3450701

Земеделско стопанство

Икономист

Трета степен

3451203

Бизнес-услуги

Сътрудник в бизнес-услуги

Втора степен

3450401

Търговски представител

Търговия на едро и дребно

Трета степен

3410401

Данъчен и митнически
посредник

Митническо и данъчно обслужване

Втора степен

3440202

Снабдител

Снабдител

Първа степен

3450801

Икономист

Индустрия

Трета степен

3451201

Икономист

Търговия

Трета степен

3451202

Икономист

Горско стопанство

Трета степен

3451205

Деловодител

Деловодство и архив

Първа степен

3460301

Сътрудник по управление на  индустриални отношения

Индустриални отношения

Трета степен

3470101

                                                                                                                             КОМПЮТРИ
Текстообработване Оператор на компютър Първа степен 4820301

Компютърна графика

Компютърен график

Трета степен

2130601

Графичен дизайн

Графичен дизайнер

Трета степен

2130701

Компютърен аниматор

Компютърна анимация

Трета степен

2130501

Икономическо информационно осигуряване

Оператор информационно осигуряване

Втора степен

4820201

Програмно осигуряване

Програмист

Втора степен

4810101

Системен програмист

Системно програмиране

Трета степен

4810201

Икономист –информатик

Икономическа информатика

Трета степен

4820101

Организатор интернет приложения

Електронна търговия

Трета степен

4820401

Техник на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Трета степен

5230501

Техник на компютърни системи

Компютърни мрежи

Трета степен

5230502

Монтьор на компютърни системи

Компютърна техника и технологии

Втора степен

5230601

Монтьор на компютърни системи

Компютърни мрежи

Втора степен

5230602

                                                                                                                          ХОТЕЛИЕРСТВО

Организация на хотелиерството

Хотелиер

Трета степен

8110101

Организация на обслужването в хотелиерството

Администратор в хотелиерството

Трета степен

8110201

Хотелиерство

Камериер

Първа степен

8110301

Кетеринг

Ресторантьор

Трета степен

8110603

Организация на туризма и свободното време

Организатир на туристическа агентска дейност

Трета степен

8120101

Селски туризъм

Организатир на туристическа агентска дейност

Трета степен

8120102

Екскурзоводство

Екскурзовод

Трета степен

8120302

Аниматор в туризма

Туристическа анимация

Трета степен

8120402

                                                                                                                                 УСЛУГИ

Фризьорство

Фризьор

Втора степен

8150101

Козметика

Козметик

Втора степен

8150201

Производство на кулинарни изделия и напитки

Готвач

Втора степен

8110701

Обслужване на заведенията за обществено хранене

Сервитьор-барман

Втора степен

8110801

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

Работник в заведенията за хранене и развлечения

Първа степен

8110901

Екология и опазване на околната среда

Еколог

Трета степен

8510101

Интериорен дизайнер

Интериорен дизайн

Трета степен

2140106

Дизайнер

Рекламна графика

Трета степен

2140112

Бижутер

Бижутерство

Втора степен

2150301

Брокер

Недвижими имоти

Трета степен

3410301

Логистика на товари и услуги

Куриер

Втора степен

8401001

                                                                                                                            ЗЕМЕДЕЛИЕ

Биотехнолог

Технология в биопроизводствата

Трета степен

5240201

Техник-технолог  в хранително -вкусовата промишленост

Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

Трета степен

5410101

Оператор  в хранително -вкусовата промишленост

Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

Втора степен

5410201

Техник-технолог по качеството на храни и напитки

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Трета степен

5410601

Техник-растениевъд

Полевъдство

Трета степен

6210101

Техник-растениевъд

Зеленчукопроизводство

Трета степен

6210102

Техник-растениевъд

Трайни насаждения

Трета степен

6210103

Техник-растениевъд

Селекция и семепроизводство

Трета степен

6210104

Техник-растениевъд

Тютюнопроизводство

Трета степен

6210105

Техник-растениевъд

Гъбопроизводство

Трета степен

6210106

Техник-растениевъд

Растителна защита и агрохимия

Трета степен

6210107

Техник в лозаровинарството

Лозаровинарство

Трета степен

6210201

Лозаровинар

Лозаровинарство

Втора степен

6210901

Растениевъд

Полевъдство

Втора степен

6210302

Растениевъд

Зеленчукопроизводство

Втора степен

6210303

Растениевъд

Трайни насаждения

Втора степен

6210304

Растениевъд

Селекция и семепроизводство

Втора степен

6210305

Растениевъд

Тютюнопроизводство

Втора степен

6210306

Растениевъд

Гъбопроизводство и билки,етерични-маслени и медоносни култури

Втора степен

6210307

Растениевъд

Растителна защита

Втора степен

6210308

Техник-животновъд

Говедовъдство

Трета степен

6210401

Техник-животновъд

Овцевъдство

Трета степен

6210402

Техник-животновъд

Свиневъдство

Трета степен

6210403

Техник-животновъд

Птицевъдство

Трета степен

6210404

Техник-животновъд

Зайцевъдство

Трета степен

6210405

Техник-животновъд

Пчеларство и бубарство

Трета степен

6210406

Техник-животновъд

Коневъдство и конна езда

Трета степен

6210407

Животновъд

Говедовъдство

Втора степен

6210502

Животновъд

Овцевъдство

Втора степен

6210503

Животновъд

Свиневъдство

Втора степен

6210504

Животновъд

Птицевъдство

Втора степен

6210505

Животновъд

Зайцевъдство

Втора степен

6210506

Животновъд

Пчеларство

Втора степен

6210507

Животновъд

Коневъдство и конна езда

Втора степен

6210508

Фермер

Земеделец

Втора степен

6210601

Фермер

Производител на селскостопанска продукция

Трета степен

6210602

Техник на селскостопанска техника

Механизация на селското стопанство

Трета степен

6210701

Монтьор на селскостопанска техника

Механизация на селското стопанство

Втора степен

6210801

Работник в растениевъдството

Зеленчукопроизводство

Първа степен

6211101

Работник в растениевъдството

Трайни насаждения

Първа степен

6211102

Работник в растениевъдството

Тютюнопроизводство

Първа степен

6211103

Работник в растениевъдството

Гъбопроизводство и билки,етерични-маслени и медоносни култури

Първа степен

6211104

Работник в животновъдството

Говедовъдство и биволовъдство

Първа степен

6211201

Работник в животновъдството

Овцевъдство и козевъдство

Първа степен

6211202

Работник в животновъдството

Свиневъдство

Първа степен

6211203

Работник в животновъдството

Птицевъдство

Първа степен

6211204

Работник в животновъдството

Зайцевъдство

Първа степен

6211205

Работник в животновъдството

Пчеларство

Първа степен

6211206

Работник в животновъдството

Бубарство

Първа степен

6211207

Работник в животновъдството

Коневъдство

Първа степен

6211208

Агроеколог

Агроекология

Трета степен

6211401

Техник –озеленител

Цветарство

Трета степен

6220101

Техник –озеленител

Парково строителство и озеленяване

Трета степен

6220102

Озеленител

Цветарство

Втора степен

6220201

Озеленител

Парково строителство и озеленяване

Втора степен

6220202

Работник в озеленяването

Озеленяване и цветарство

Първа степен

6220301

Техник-лесовъд

Горско и ловно стопанство

Трета степен

6230101

Техник-лесовъд

Горско стопанство и дърводобив

Трета степен

6230102

Техник-механизатор

Механизация на горското стопанство

Трета степен

6230201

Механизатор на горска техника

Механизация на горското стопанство

Втора степен

6230301

Лесовъд

Горско стопанство

Втора степен

6230401

Дивечовъд

Горско и ловно стопанство

Втора степен

6230501

Работник в горското стопанство

Лесокултурни дейности

Първа степен

6230601

Работник в горското стопанство

Дърводобив

Първа степен

6230602

Работник в горското стопанство

Дивечовъдство

Първа степен

6230603

Работник в горското стопанство

Билкарство

Първа степен

6230604

Ветеринарен техник

Ветеринарен техник

Трета степен

6400101

Ветеринарен лаборант

Ветеринарен лаборант

Трета степен

6400201