НАПОО

Център за професионално обучение към Сдружение "ИНФОРМА" притежава Лиценз № 200512272 издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ към Министерски съвет. ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предлага обучение /квалификация и  преквалификация/ по професии и специалности в областта на стопанското управление и администрация , компютърни науки, дизайн, търговия на едро и дребно, растениевъдство и животновъдство, хотелиерство и ресторантьорство, аудио-визуална техника и технологии, градинарство, ветеринарна медицина и други.

ISO

 

 

 

 

 

Център за професионално обучение към Сдружение "ИНФОРМА" e сертифициран по ISO 9001:2008 с регистрационен номер A-051-QMS издаден от IQA /Международна асоциация за качество/.